Thursday, February 23, 2006

SHAFIYA OH SHAFIYA 4

Di mobil, dalam perjalanan menuju Taman Azhar Aurellia-Surabaya

Shafiya: "Bun, aku nanti habis ini sekolah apa?"

Bunda: "Ya..naik ke TK nak.."

Shafiya: "Habis TK terus SD ya Bun? Lalu SMP?"

Bunda: "Betul nak...wah...anak Bunda pintar ya?!"

Shafiya: "Habis SMP lalu SMA ya Bun?"

Bunda: "iya Nak...lalu kuliah di perguruan tinggi Insha Allah"

Shafiya: "Hm...abis kuliah?"

Bunda: "ya..Insha Allah Syaffa akan menikah dan bekerja dan mempunyai anak.."

Shafiya: "Kalau Syaffa punya anak, namanya Shafiya"

Bunda: "Lho...kok sama dengan namanya Syaffa?"

Shafiya: "Nggak...nanti kalau udah jadi ibu, namaku ganti jadi Bunda Rosa dan anakku namanya Shafiya"

Bunda: *gubraks*

Heheheh..Nak...alhamdulillah..kau berpikir secara merdeka ya :)

Semoga Allah mengaruniakan kepadamu kepandaian yang membuatmu mampu menegakkan kalimat "Laa Illaha illallah" di muka bumi ini.

Amin

No comments: