Thursday, December 18, 2008

Happy Bday Shafiya...SEUNTAI DOA UNTUK ANAKKU

Anakku..
Kami namakan dirimu
SHAFIYA FILDZA NISRINA, Nak,
Karena kami ingin engkau menjadi orang yang berhati suci
dan sebersih mawar yang putih.
Anakku...
Betapa Bapak dan Bunda menginginkan agar engkau bersujud kepadaNya.
Sujudkan badanmu agar engkau termasuk golongan orang-orang ahli ibadah.
Sujudkanlah hatimu Nak, agar engkau menjadi orang mukmin, yang mengimaniNya dengan lurus.
Sujudkanlah pikiranmu agar engkau termasuk golongan ulil albab.
Sujudkanlah jiwamu agar engkau dapar mencapai derajat ihsan.
Sujudkanlah pula harta dan duniawimu, agar tidak pernah mereka menguasai hatimu.

SHAFIYA anakku...
Ingatlah..sesungguhnya harta yang akan menjadi milikmu yang sebenarnya
di Yaumil Qiyamah kelak
adalah harta yang engkau belanjakan di jalanNya.
Setiap keping yang akan engkau jadikan shadaqah, infaq dan zakat
adalah yang akan menjadi pembelamu di hari ketika tidak ada perlindungan
kecuali perlindungan Allah semata.

Anakku...apa yang kami harapkan dari pesan-pesan ini??
Tak lain tak bukan hanyalah agar engkau kelak menjadi orang yang shalihah
Yang memberi bobot kepada bumi ini dengan kalimat Laa illahaillalah..
Bapak dan Bunda hanyalah dua orang yang lemah iman, lemah ilmu dan lemah jiwanya
Tidak ada kekuatan kecuali semata-mata dari Allah SWT.

Besarnya harapan kami inilah yang menjadi kekuatan bagi Bapak dan Bunda
untuk mengasuh dan membesarkanmu.
Sehingga kelak jika engkau menjadi anak yang shalihah,
maka tidak ada yang lebih berharga
daripada doa-doa yang kau panjatkan dengan tulus kepada Allah SWT.
Anakku..
Semoga bapak dan bunda sanggup
mengantarkan engkau menjadi waladun shalihun yad'ulah
yaitu anak shalihah yang mendoakan kedua orang tuanya
Agar Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang akan terus menerus mengalir.
Anakku

Selamat Ulang Tahun yang ketujuh
Semoga di sepanjang usiamu yang ada selalu terisi dengan jihad kepada Allah


Penuh cinta

Bapak & Bunda


P/S : gambar cake didapat dari www.partyrama.co.uk

No comments: