Tuesday, June 14, 2005

HAPPY BIRTHDAY

Ibu adalah kata-kata terindah yang terucap dari bibir manusia…

Ibu adalah mata air cinta, kemuliaan, kebahagiaan, dan toleransi.

Siapa pun yang kehilangan ibunya, ia akan kehilangan sehelai jiwa suci yang senantiasa merestui dan memberkatinya.

Ibu adalah jiwa keabadian bagi semua wujud.

Penuh cinta dan kedamaian.

(Gibran Kahlil Gibran)Happy birthday untuk mama dan Ompung Mora tercinta.
Semoga selalu istiqamah untuk berjihad di jalan-Nya
Amin..

Bambang-Rosa-Shafiya

No comments: